Makluman

Info Semasa

....

Pertahankan Institusi Ulamak.

by Portal WADAH Kelantan | 2:04 PTG in |


Ulamak selalunya disandarkan kepada orang alim atau orang yang pakar dalam bidang agama Islam, akan tetapi sebenarnya ulamak ini boleh juga di kaitkan dengan seseorang yang pakar dalam bidang “professional” tetapi menjurus kepada konsep atau kearah mendaulatkan Islam melalui kemahiran yang dimiliki.

Akhir-akhir ini institusi ulamak sudah luntur dari segi penghormatan mereka didalam masyarakat. Banyak isu-isu yang di putuskan oleh ulamak sudah berani dicabar atau ditakwil oleh pelbagai pihak seperti isu fatwa, dimana ulamak yang dikenali sebagai mufti telah bersidang untuk memutuskan sesuatu perkara yang melibatkan keselamatan Aqidah umat Islam. Seperti isu fatwa mengharamkan rokok di Selangor dan fatwa mengharamkan gejala Pangkid dan meditasi Yoga.

Ulamak selalunya disandarkan kepada orang alim atau orang yang pakar dalam bidang agama Islam, akan tetapi sebenarnya ulamak ini boleh juga di kaitkan dengan seseorang yang pakar dalam bidang “professional” tetapi menjurus kepada konsep atau pun amal Islami.


Akhir-akhir ini institusi ulamak sudah luntur dari segi penghormatan mereka didalam masyarakat. Banyak isu-isu yang di putuskan oleh ulamak sudah berani dicabar atau ditakwil oleh pelbagai pihak seperti isu fatwa, dimana ulamak yang dikenali sebagai mufti telah bersidang untuk memutuskan sesuatu perkara yang melibatkan keselamatan Aqidah umat Islam. Seperti isu fatwa mengharamkan rokok di Selangor dan fatwa mengharamkan gejala Pangkid dan meditasi Yoga.


Kita boleh melihat masyarakat Islam Malaysia bermula daripada anak-anak muda, ahli-ahli professional hinggalah kepada golongan VIP ini sanggup membuat demonstrasi bantahan supaya fatwa itu ditarik balik. Begitulah cabaran golongan ulamak sekarang dalam menghadapi kejahilan masyarakat, lebih teruk lagi apa bila golongan VIP yang berpengaruh dengan isltana telah menghasut institusi raja-raja untuk campurtangan didalam urusan cendikiawan-cendikiawan Islam ini.


Kejahilan masyarakat kita ( Malaysia) ini sudah parah kerana kuatnya gelombang hidorisme ataupun serangan pemikiran melalui hiburan yang melampau menjadikan anak-anak muda sudah tidak mempedulikan ajaran agama hanya kerana Islam menentang hiburan yang melampau ini.


Perana Ulamak ini sangat penting didalam masyarakat Islam kerana mereka inilah yang akan mendaji tempat rujukan kepada orang ramai sebagaimana Sabda nabi : “Ulamak Pewaris Kenabian”. Ini bukan bermaksud ulamak adalah nabi kerana Nabi Muhammad Rasulullah adalah penutup dan penghulu segala kenabian. Tetapi ulamak inilah yang akan meneruskan dakwah baginda dalam mempertahankan dan juga menyebarkan Islam.


Batapa hormatnya para ulamak atau candikiawan ini, mereka dilarang untuk ikut serta didalam peperangan kerana takut lupusnya orang-orang yang arif didalam sesuatu bidang dan peperangan juga wajib untuk orang-orang muda yang masih sihat dan cergas, bukan menggunakan peluang muda untuk berhibur atau “Enjoy”.


Begitujuga apabila Rasulullah memberitahu tentang-tentang tanda-tanda Kiamat antaranya ialah kurangnya Ulamak. Ini bukan beerti pada masa itu tiada langsung ulamak, tetapi allah menganggkat ilmu-ilmu dan juga martabat seseorang ulamak itu hanya tinggal ulamak-ulamak yang jahil.


Oleh itu marilah kita tingkatkan kesedaran akan penghormatan terhadap ilmuan-ilmuan Islam ini dan juga sentiasa bekerjasama dengan ulamak-ulamak ini agar masayarakat Islam akan terus terpelihara daripada segala penyakit hati dan juga gejala sosial.

Demi Masa

Taqwim Hijri

Ruangan Sapaan